Chào mừng đến với Viist KIM gian hàng gốm SỨ Trung Quốc năm 2016

Dear Sir hoặc Madam


Chúng tôi là một nhà sản xuất nguyên liệu để nấu sứ ở thành phố zibo, Trung Quốc


Chào mừng đến với viist KIM Booth trong gốm SỨ Trung QUỐC năm 2016

Gian hàng: B305, Hall 2.1

Thời gian: 27 - 30, có thể tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.


210 hình vuông mét với transaprent mới nguyên liệu để nấu và nguyên liệu để nấu in mực máy bay phản lực mới.