Nguyên liệu để nấu sứ men xây dựng yêu cầu các nguyên tắc

1, thực hiện của fritted không hòa tan trong nước

2 tương đương với số lượng RO2, nguyên liệu để nấu và B2O3 và R2O và RO và tỉ lệ nên có từ 1-3:1 giữa hai, để đảm bảo thích hợp nóng chảy, không phải vì nhiệt độ cao trong quá trình nóng chảy và sự bay hơi của oxit kim loại kiềm, PbO.

3, ngoài fenspat, K2O. Na2O nguyên liệu, nên được giới thiệu trong nguyên liệu để nấu, Bo có chứa các hợp chất cũng là đúng sự thật.

4, frits R2O:RO < 1

5, frits thành phần SiO2:B2O3 > 2 borat trong độ hòa tan, độ hòa tan của silica có thể được giảm.

6, số lượng các thành phần nguyên liệu để nấu Al2O3 < cách 0.2 nốt ruồi. Al2O3 frit quá nhiều thành phần của cao nhiệt độ nóng chảy, khi tan dễ bay hơi tổn thất.

7, chất độc hại, tất cả các thành phần nguyên liệu để nấu.