JINMING GLAZE QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG:

Chất lượng:
Hệ thống quản lý chất lượng được được triển khai đồng bộ ngay tại nhà máy. Để đảm bảo tính ổn định của sản phẩm, Chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng 100% tất cả các nguyên liệu đầu và và sản phẩm đầu ra. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. 

Qui trình kiểm tra chất lượng:
- Kiểm tra tất cả các nguyên liệu và hoá chất nhập vào.

- Duy trì tính ổn định của nguyên liệu đầu vào và hoá chất bằng cách luôn kiểm tra so sách với mẫu chuẩn.
 
 

- Các qui trình kiểm tra và công đoạn sản xuất được tuân thủ nghiêm ngặt theo tài liệu hướng dẫn và qui trình sản xuất ban hành.

- Kiểm tra thành phần hoá trên máy ARL Advant’X Sequential XRF IntelliPower mày đo tone màu quang phổ kế hiện đại.

(ceramic frit,ceramic glaze,ceramic pigment,luster,vetrosa,inkjet frit for wall tile and floor tile)