Titanium nguyên JM309


Titanium nguyên, nguyên liệu chính là điôxít titan. Nội dung của điôxít titan là khoảng 8,5% ở titanium nguyên. Chúng tôi đã phát triển nguyên Titan trong trận đấu miễn phí theo nhiệt độ của hệ số nguyên và mở rộng để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.


Titanium nguyên chủ yếu được sử dụng cho áo khoác đất không thấm nước của gạch men trang trí nội thất, và mặt đất lông và bao gồm lớp men gạch ngoại thất và gạch lát sàn.


Nội dung Titan của Titan nguyên là cao, và có thể được kết tinh trong sản xuất. Mức độ trắng là cao áo đất có thể có một quyền lực cao bao gồm và các hiệu ứng được chịu nước, và màu sắc của các cơ quan của gạch ốp tường trang trí nội thất sẽ không có một ảnh hưởng tiêu cực trên hiệu ứng trang trí bề mặt của gạch.

Nước bằng chứng và hign whitenss là nhân vật của chúng tôi nguyên Titan, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.