Sản xuất kính đánh bóng gạch, làm thế nào để vết?

Tác dụng của men đánh bóng gạch hút trong quá trình sản xuất, nguyên nhân và giải pháp

1 việc sa thải xử lý ảnh hưởng đến các yếu tố của đánh bóng hút gạch men

A. khi cơ thể bị đốt cháy hoặc cháy, và cũng có thể cho hiện tượng hút bề mặt, nó cần theo tình hình thực tế và các đường cong nhiệt độ lò lên hoặc làm mát quá trình, nếu có bất kỳ kích thước cơ thể đốt cháy, là quá lớn, stomata tăng, sẽ có rất nhiều cơ thể bề mặt mao mạch hút, ô nhiễm cũng giảm. Trong khi hợp lý kiểm soát một tỷ lệ phần trăm nhất định của áp lực tích cực.

B. kiểm soát oxy hóa pha độ xốp, đặc biệt là 950 ~ 1050℃ nhiệt độ khu mở rộng như xa càng tốt thời gian thải, có thể thúc đẩy cơ thể để đóng cửa lò độ xốp, cơ thể thấp hơn và giúp cải thiện các đặc tính chống bẩn.

2 tác dụng của men đánh bóng gạch hút trong quá trình sản xuất, nguyên nhân và giải pháp

A. Adobe đi lên quá nhiều, trong quá trình đánh bóng bề mặt nghiền dễ dàng hơn nhiều để hút.

B. da dưới cơ thể quá lớn, không đủ trong quá trình đánh bóng, mài dễ dàng hơn để hút.

C. cơ thể vải để mâu thuẫn lõm trên bề mặt không khớp với các địa phương máy dễ dàng hơn để hút.

Giải pháp: theo sự biến dạng của cơ thể và điều chỉnh cơ thể êm ái trên bề mặt của gạch hoặc vải, để đáp ứng các yêu cầu của quá trình.